PRIVACY BELEID


Privacyverklaring voor gebruikers op deze website
Ibiza Rituals gaat respectvol en vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie van de websitegebruikers, in overeenkomst met de wetgeving en treft alle mogelijke maatregelen om persoonlijke informatie veilig en correct te bewaren. Gelieve ons te contacteren als U vragen en/of opmerkingen hebt bij ons beleid of ons gebruik van uw persoonlijke informatie.

Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie gebruiken wanneer U "deze website" bezoekt, zich registreert of van onze diensten gebruik maakt en om U bij gelegenheid te informeren over belangrijke ontwikkelingen in verband met deze website en onze diensten. Indien wij daar toestemming voor hebben gekregen, kunnen wij uw informatie ook gebruiken om U te informeren over onze andere services.

Wij zullen U informatie niet aan derden openbaren, verkopen of verdelen zonder uw toestemming, tenzij dat wettelijk verplicht is. Het is mogelijk dat wij ons privacy beleid van tijd tot tijd herzien, wanneer wij nieuwe services toevoegen of in toepassing van wettelijke veranderingen of commerciële ontwikkelingen. Wijzigingen in het privacy beleid zullen op deze pagina worden bekend gemaakt.

Voorwaarden website en beperking aansprakelijkheid
De voorwaarden van deze “disclaimer” zijn van toepassing op deze website. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Alle documenten en andere informatie beschikbaar op deze site zijn beschermd krachtens de auteurswet.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Ibiza Rituals de eigenaar van deze website niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Gebruik van deze website
De via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Informatie met betrekking tot bestemmingen
Foto's en beschrijvingen van artikelen op deze site zijn zo accuraat mogelijk genomen en opgesteld. Ze zijn bedoeld om U een reëel beeld te geven van het artikel.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
Op alle via deze website door Ibiza Rituals aangeboden artikelen en overige ( aanvullende ) diensten zijn de Ibiza Rituals algemene voorwaarden van toepassing.

Copyright 
Op de website en de inhoud berust het copyright van Ibiza Rituals. Zonder onze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de inhoud van deze website te gebruiken voor commerciële doelen.